Bạn đang ở đây:the hunger games ss 1 bat hu > toàn diện

Ba quốc gia Đông Á tăng cường ứng phó với cơn bão Khanun

the hunger games ss 1 bat hu2023-11-10 12:22:10【toàn diện】9Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệuDù bão Khanun đã dần suy giảm, song sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn là 108 km/h, kèm gió giật game tong hop cac hu

Dù bão Khanun đã dần suy giảm,ốcgiaĐôngÁtăngcườngứngphóvớicơnbã song sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn là 108 km/h, kèm gió giật lên tới 144 km/h.

Tuyệt!(27649)